Psyche

Het omvormen van gedragspatronen leidt tot krachtige vaardigheden voor een positieve toekomst. De gevoelens die naar boven komen in het psychotactiel contact, gevoelens waar hij/zij zich niet vaak van bewust is, kunnen ontroeren en aanzetten tot stilstaan bij gevoelsmatige beschouwing van wat er met hem/haar gebeurt. Door het gevoelsmatig begrijpen van zichzelf krijgt de cliënt zicht op wat hem/haar ten diepste bezighoudt en hoe hij/zij daarmee om kan gaan. Inzicht maakt een eerste stap tot verandering mogelijk. De cliënt ontdekt hoie hij/zij gebruikmakend van zij/haar eigen vermogens tot verandering kan komen en hoe hij/zij kan groeien naar dichter bij zichzelf blijven vanuit de zelf verantwoordelijke mens die hij/zij is.

© 2019 Janny Huisman |   Website door Steenstra Media