Haptonomische begeleiding

In een haptonomische begeleiding kijken we samen naar de aard van de klachten. Indien nodig gaan we dieper in op de mogelijke oorzaken. Hierbij staat de beleving van de cliënt en de gevoelens die daarbij horen centraal.

De behandelrelatie is voor het aangaan van de beleving van essentieel belang; veiligheid, vertrouwen en - affectieve - bevestiging zijn hierbij kernbegrippen.

Naast het helend aanraken om de ander in zijn wezen affectief te bevestigen, wordt de cliënt verbaal ondersteund om duidelijkheid te geven. De cliënt kan zo niet allen gevoelsmatig maar ook rationeel zicht krijgen op de aard en omvang van zijn probleem. Hij leert hiermee om te gaan en dit te beïnvloeden door het vanuit zijn gevoel onder ogen te zien en het vervolgens aan te gaan.

Eventueel wordt een aanvullende hulpvraag geformuleerd.

De begeleiding brengt de cliënt in een gevoelsmatig bewustwordingsproces en leert hem:

  • eerder te luisteren naar signalen in zichzelf;

  • stil te staan bij eigen grenzen én deze te bewaken;

  • duidelijk te durven en kunnen zijn;

  • problemen onder ogen te zien en deze aan te gaan, waarop verwerking kan volgen;

  • bijbehorende gevoelens te onderkennen, accepteren en verwerken.

Haptonomische begeleiding is o.a. bestemd voor:

  • iedereen die is vastgelopen in zijn relatie, met zichzelf, met anderen, op school, werk of elders;

  • iedereen met faalangst of fobieén;

  • mensen die weinig zelfvertrouwen hebben of weinig initiatief durven te nemen;

  • mensen die niet durven te luisteren naar hoe zij zelf iets zouden willen;

  • iedereen met psycho-somatische klachten.

© 2019 Janny Huisman |   Website door Steenstra Media