De vijf natuurgerichte principes

De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een therapeut zijn cliënt op een holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in de de juiste volgorde zijn doorlopen (Energie, Prikkeloverdracht, Drainage, Voeding, Geestelijk welzijn). Hierbij wordt ervan uit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren als de werking van het voorgaand principe niet optimaal is.

Bewustwordingsproces

Naast het helend aanraken om de ander in zijn wezen affectief te bevestigen, wordt de cliënt verbaal ondersteund om duidelijkheid te geven. De cliënt kan zo niet alleen gevoelsmatig maar ook rationeel zicht krijgen op de aard en omvang van zijn probleem. Hij leert hiermee om te gaan en dit te beïnvloeden door het vanuit zijn gevoel onder ogen te zien en het vervolgens aan te gaan.

Eventueel wordt een aanvullende hulpvraag geformuleerd.

​Haptonomische begeleiding is o.a. bestemd voor:

 • iedereen die is vastgelopen in zijn relatie, met zichzelf, met anderen, op school, werk of elders;
 • iedereen met faalangst of fobieën;
 • mensen die weinig zelfvertrouwen hebben of weinig initiatief durven te nemen;
 • mensen die gepest worden of een burn-out hebben;
 • iedereen met psycho-somatische klachten.

Haptotherapeut Roermond

Wil je leren luisteren naar signalen in jezelf? Wil je beter je grenzen leren bewaken? Wil je het verlies van een dierbare leren verwerken?

Kom dan gerust kennismaken tijdens een gratis gesprek. Je bent van harte welkom!

Wat is Haptonomie/Haptotherapie?

Gevoelens, gedachten en gebeurtenissen zijn soms niet in harmonie met de manier waarop je jouw leven leidt. Ook kunnen bepaalde gevoelens en gedachten juist zijn weggestopt of genegeerd worden. Hierdoor kunnen er lichamelijke, maar ook geestelijke klachten ontstaan.

Haptotherapie is er kortweg voor bedoeld om meer bewustheid te brengen in je gevoelens en ervaringen. Dit kan je in staat stellen om (onverwerkte) emoties een plek te geven en meer vertrouwen te krijgen in je keuzes en gevoelens. Door de therapie kun je jezelf prettiger, sterker en energieker voelen.

Bij wat voor klachten is Haptonomie geschikt?

Haptomonie is geschikt voor:

 • Oververmoeidheid
 • Aan stress gerelateerde klachten
 • Moeite met het maken van keuzes
 • Onvoldoende zelfvertrouwen
 • De neiging om altijd aan andermans verwachtingen te willen voldoen
 • Geen ‘nee’ kunnen zeggen
 • Recidiverende lichamelijke klachten die verband houden met óverspanning van spieren
 • Moeite met veranderingen
 • Verwerking van verlieservaringen

Heb je een verwijzing nodig voor een haptonoom?

Haptotherapie is vrij toegankelijk, er is dus géén verwijsbrief nodig van de huisarts.

Soms brengen mensen de huisarts ervan op de hoogte of wordt in overleg naar een haptotherapeut verwezen.

Wat kost een haptomonie behandeling?

In 2021 kost een behandeling bij Huisman Haptonomie € 62,50.

Krijg ik een behandeling vergoed van mijn ziektekostenverzekering?

Haptonomie/Haptotherapie is een onderdeel van de alternatieve geneeswijze. Alternatieve geneeswijzen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering.
U heeft recht op vergoeding vanuit uw ziektekostenverzekering als u aanvullend verzekerd bent met vergoeding voor alternatieve geneeswijzen en als de haptotherapeut is aangesloten bij een beroepsvereniging.

Wij adviseren u ook altijd eerst bij uw eigen ziektekostenverzekering te informeren of u voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komt

Hoeveel sessies zijn er nodig bij Haptonomie/Haptoherapie?

Het aantal sessies is dus moeilijk vooraf in te schatten: voor sommige mensen is 4 sessies voldoende, anderen hebben aan 10 sessies voldoende. Weer anderen kiezen er voor om in eerste instantie wat vaker af te spreken en daarna met een bepaalde tussentijd nog eens terug te komen. Kortom: dat is voor iedere persoon anders.

Wat moet ik mij voorstellen bij de aanraking?

De aanraking wordt met twee redenen ingezet. Het laat je op een directe manier voelen hoe jij lichamelijk reageert op nabijheid. Onder andere of je contact met de ander maakt of juist het contact afhoudt, grenzen waarnemen, en het ervaren hoe jij in contact met jezelf bent.

Daarnaast is het een simpele, maar krachtige manier om je te laten voelen dat je ‘goed bent zoals je bent’. Die erkenning is een van de basisbehoeften van de mens. Net als lichamelijk contact in het dagelijks leven. Met een respectvolle aanraking bevestigt de therapeut je bestaansrecht en je behoeftes. Dat je er mag zijn. Het is een onmisbaar steuntje in de rug bij het aanvaarden van jezelf. Dat geeft rust en ontspanning, en ruimte voor nieuwe inzichten.