Energie

Alle processen binnen ons lichaam worden gestuurd door energie. Begeleiding op basis van deze benaderingswijze zorgt ervoor dat de cliënt gevoelsmatig inzicht in zijn/haar problematiek krijgt. Via het psychotactiele contact kan hij/zij via gevoelsmatig inzicht en door middel van zijn/ haar natuurlijke vermogens tot zelfordering komen. Met name de affectieve bevestiging maakt het hem/haar mogelijk zich in zelfstandigheid en eigenheid te ontwikkelen, om zichzelf als goed te beleven en zich aanvaard te weten. Deze benaderingswijze biedt een meerwaarde ten opzichte van andere verbale, cognitieve begeleidingen. De haptonomie onderkent de hapsis als oerbeginsel van het leven, dat de kern vormt van het vitale bestaan. In de begeleiding wordt het in de diepte beleefde gevoel aangesproken door de hapsis en de lichamelijkheid te activeren (hapsis: basis van energie).

© 2019 Janny Huisman |   Website door Steenstra Media