Voeding

Gezonde voeding is als vanzelfsprekend noodzakelijk voor het goed functioneren van ons lichaam. Samen met de cliënt werken we aan bewustwording van al hetgeen hij/zij tot zich neemt ( voeding, maar ook televisiebeelden, kranten berichten, boeken, tijdschriften enz.) De cliënt wordt zich ervan bewust keuzes te maken in het leven. De cliënt wordt begeleid in het maken van zijn/haar keuzes, die passen bij zij/ haar beleving. Zo nodig wordt de cliënt affectief bevestigd. Dit stimuleert het groeiproces van de cliënt.

© 2019 Janny Huisman |   Website door Steenstra Media